Bantuan Keluarga Malaysia (BKM): Bantuan Kepada Ibu & Bapa Tunggal Berjumlah RM500

AVvXsEiePVd4wuNWgmwE214k4iyh9oTMv20IbrhXaqTLWhy4KyrKrwRgI2wXbZju6jvS3HXODilEsSBiVGA4fSOQFT9IhrSzGazI


KERAJAAN UMUM BANTUAN KEPADA IBU DAN BAPA YANG TUNGGAL BERJUMLAH RM500Pembentangan Bajet 2022 pada Jumaat, 29 Oktober 2021 baru-baru ini
dibentangkan oleh Menteri Kewangan negara.

Bajet pada tahun ini adalah lebih tinggi berbanding dengan tahun lalu. Pada
tahun ini, bajet yang dibentangkan adalah bertemakan Keluarga Malaysia ,
Makmur Sejahtera.

Terdapat pelbagai bantuan yang diumumkan oleh pihak kerajaan untuk
disalurkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, terdapat juga beberapa
bantuan yang diinginkan oleh masyarakat tetapi tidak dilaksanakan. Contohnya
seperti pengeluaran one-off sebanyak RM10,000.

BANTUAN IBU DAN BAPA TUNGGAL

Bantuan ini merupakan salah satu bantuan yang diumumkan pada Bajet 2022
kali ini. Bantuan ini diwujudkan adalah bertujuan untuk meringankan dan
memudahkan beban kewangan yang dihadapi oleh ibu dan bapa tunggal untuk
menyara anak-anak mereka.

JUMLAH BANTUAN

Hanya ibu dan bapa tunggal yang layak sahaja berhak untuk menerima bantuan
ini. Jumlah bantuan yang disalurkan adalah seperti yang berikut:
  • RM500
Menurut daripada pembentangan Bajet 2022 yang dibentangkan oleh Menteri
Kewangan, ibu dan bapa tunggal yang mempunyai jagaan sebanyak 3 orang anak
atau lebih layak untuk menerima Bantuan Keluarga Malaysia atau (BKM)
sebanyak:
  • RM2,000 ke atas ialah bantuan kepada isi rumah yang mempunyai 3 orang
    anak atau lebih. Ibu dan bapa tunggal juga layak untuk menerima
    bantuan ini jika mereka mempunyai tanggungan/hak anak.
  • RM2,500

SYARAT KELAYAKAN

Buat masa ini, tiada lagi kelayakan yang lebih terperinci mengenai bantuan
tersebut tetapi
  • Ibu atau bapa tunggal yang mempunyai pendapatan sehingga RM5,000 dan
    ke bawah layak untuk mendapatkan bantuan di atas.

AVvXsEj4UjaEKhGbKZhDypT3tC7oSxI9 6k4BkTnoCmyECb0bLGcDx1rmSn6kFZBTvWLn0AOT2SphdXKvHjS3OvzVx0A25iB lIFO0Mh xWC28cOTTUW0zefJQDaBuxgafzFdi JXbaX 116qnzytqcAbG PNobvF7jg3bNTSfn2HK8jL VYE7fClWjiNJQ1=w640 h300

CARA UNTUK MEMBUAT PERMOHONAN


Tiada cara untuk membuat permohonan yang dikeluarkan oleh pihak
kerajaan buat masa ini. Hal ini kerana bantuan yang disalurkan tersebut
adalah untuk tahun 2022.

Informasi yang lebih mendalam akan kami kemaskini kelak.