Bantuan Prihatin Rakyat 2021: Jadual Pembukaan Kaunter BPR 2021 di Cawangan / Pusat Khidmat Hasil (PKH) LHDNMKepada pemohon yang ingin ke kuanter LHDNM untuk urusan BPR,sila rujuk JADUAL
PEMBUKAAN KAUNTER BPR 2021 DI CAWANGAN / PUSAT KHIDMAT HASIL (PKH) LHDNM

jd

Nota:

Kaunter BPR tidak dibuka pada Cuti Hujung Minggu, Cuti Umum dan Cuti Negeri
(bagi negeri yang terlibat).
● Bagi Cawangan / PKH yang tidak beroperasi pada tarikh di atas, notis
pemakluman kepada umum akan dipamerkan pada premis berkenaan.
● Masa pembukaan kaunter BPR di UTC adalah bergantung kepada jadual waktu
operasi UTC di sesuatu tempat.
Masa pembukaan kaunter adalah tertakluk
kepada pindaan.

SENARAI URUSAN BPR BPR 2021 DI CAWANGAN / PUSAT KHIDMAT HASIL (PKH)
LHDNMPERMOHONAN BPR DI CAWANGAN / PUSAT KHIDMAT HASIL (PKH) LHDNM
● Jika anda ingin buat permohonan BPR menggunakan borang,sila muat turun
Borang Permohonan BPR
dan lengkapkan borang sebelum hadir ke LHDNM

● Jika ada dokumen yang perlu diserahkan,sila muat turun
Borang Serahan Dokumen BPR 2021 BK-04 [1/2021]

 Serahkan borang kepada pengawai di kaunter LHDN

 Permohonan BPR selesai.

KEMASKINI BPR DI CAWANGAN / PUSAT KHIDMAT HASIL (PKH) LHDNM


 1. Jika anda penerima Bantuan Sara Hidup Hidup(BSH) atau Bantuan
  Prihatin Nasional(BPN) 2.0,anda hanya perlu membuat kemaskini jika
  ada sebarang perubahan maklumat.
 2. Sila muat turun
  Borang Permohonan BPR BK-01 [1/2021], sila tanda kategori 2( kemaskini maklumat
 3. Jika ada dokumen yang perlu diserahkan,sila muat turun
  Borang Serahan Dokumen BPR 2021 BK-04 [1/2021]
 4. Serahkan borang kepada pengawai di kaunter LHDN
 5. Permohonan kemaskini BPR selesai.

MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN

Sila hubungi talian hotline BPR MOF di nombor 03-8882 4565 /
03-8882 4566 atau talian hotline BPR LHDNM di nombor 1-800-88-2747

Menghantar
pertanyaan melalui emel [email protected] atau layari laman web rasmi
BPR di
https://bpr.hasil.gov.my