Tarikh Pembayaran & Permohonan Rayuan Untuk BPR Pada Bulan Ogos 2021

tele

Tarikh Pembayaran & Permohonan Rayuan Untuk BPR Pada Bulan Ogos
2021


Pemohon Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) 2021 sebagaimana permohonan mereka
yang tidak diluluskan, sukacita dimaklumkan bahawa permohonan rayuan BPR
akan dibuka pada 15 Jun 2021.

Kementerian Kewangan Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa
proses rayuan akan dibuka bagi memastikan bantuan ini dapat disampaikan
kepada mereka yang benar-benar layak.

Untuk makluman, seramai 8.4 juta penerima telah menerima bantuan BPR pada
bulan Februari/Mac dan Mei tahun ini dengan jumlah yang telah disalurkan
adalah sebanyak RM4.6 bilion.


Namun, pihak kerajaan mengakui bahawa terdapat rakyat yang layak menerima
BPR namun masih belum mendaftarkan diri di dalam data pengkalan
kerajaan.

Tarikh Permohonan Rayuan

Kepada mereka yang ingin membuat rayuan BPR, tarikh permohonan rayuan akan
mula dibuka mulai 15 Jun sehingga 30 Jun 2021.

Kategori Layak Membuat Rayuan

Terdapat 2 kategori pemohon yang layak untuk membuat rayuan BPR
iaitu:

● Pemohon yang berstatus Tidak Lulus BPR 2021; atau
 Pemohon yang berstatus Lulus BPR 2021 dan terhad kepada rayuan bagi
tambahan anak, perubahan status perkahwinan, dan perubahan pendapatan
sahaja.

Kod Alasan Tidak Lulus & Dokumen Sokongan

Kepada pemohon yang ingin membuat rayuan, mereka perlu menghantar dokumen
sokongan berdasarkan kod alasan tidak lulus iaitu:


Kod

Alasan

Dokumen Sokongan Diperlukan

01

Maklumat Pengenalan Pemohon berbeza dengan semakan data Jabatan
Pendaftaran Negara (JPN) melibatkan Nama/Nombor Pengenalan/Status
Kewarganegaraan

MyKAD
Pemohon

02

Maklumat Pengenalan Pasangan berbeza dengan semakan data Jabatan
Pendaftaran Negara (JPN)

MyKAD/MyPR/MyKAS Pasangan

03

Maklumat Pengenalan Anak berbeza dengan semakan data Jabatan
Pendaftaran Negara (JPN)

-MyKAD/MyKID Anak; dan
– Sijil Lahir Anak (bagi pengesahan
status Kewarganegaraan)

04

Hubungan Pertalian antara Anak dan Pemohon/Pasangan tidak sepadan
dengan data Jabatan
Pendaftaran Negara (JPN)

-MyKAD/MyKID Anak; dan
– Sijil Lahir Anak Angkat (bagi
pengesahan status Kewarganegaraan)

05

Maklumat Pengenalan Pasangan perlu pengesahan

Dokumen
Pengenalan Pasangan

06

Pemohon tidak melepasi syarat kelayakan bagi Kategori
Bujang

– Kad OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan
Masyarakat
(JKM)
– Dokumen pembuktian tamat belajar bagi tahun 2020/2021
bagi pemohon berumur 21 tahun dan ke atas

07

Semakan agensi mendapati Anak tidak melepasi syarat
kelayakan
bagi umur lebih dari 19 tahun sebagai Pelajar
Sepenuh Masa

Pembuktian belajar sepenuh masa anak bagi
tahun 2020/2021

08

Semakan rekod agensi mendapati pendapatan Pemohon/Pasangan melebihi
RM5,000

Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan kerana semakan pendapatan
akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh
Kementerian
Kewangan Malaysia.

09

Semakan rekod agensi mendapati pendapatan pemohon melebihi RM2,500

Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan kerana semakan pendapatan
akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh
Kementerian
Kewangan Malaysia.

10

Anak mempunyai pendapatan berdasarkan semakan agensi

Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan kerana semakan pendapatan
akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh
Kementerian
Kewangan Malaysia.

11

Pemohon/pasangan memiliki 3 atau lebih Perniagaan Milikan
Tunggal/Perkongsian

– Dokumen Tamat Perniagaan dalam tempoh sehingga 28 Februari 2021;
atau
– Sijil Pendaftaran Perniagaan sekiranya tidak lulus
disebabkan pemohon dan pasangan mempunyai
perniagaan yang sama.

12

Pemohon berdaftar sebagai Pemegang Saham/Pengarah
Syarikat/Perkongsian Liabiliti Terhad

Semakan maklumat perniagaan akan dilakukan secara terus dengan
agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia.
Namun, sekiranya pemohon mempunyai sijil letak jawatan pengarah
syarikat/tamat perniagaan yang dikeluarkan pihak Suruhanjaya
Syarikat Malaysia (SSM) bagi perniagaan yang dinyatakan, dokumen
letak jawatan/tamat perniagaan yang diterima untuk dimuatnaik atau
dikemukakan adalah dalam tempoh sehingga 28 Februari
2021.

13

Pasangan berdaftar sebagai Pemegang Saham/Pengarah
Syarikat/Perkongsian Liabiliti Terhad

Semakan maklumat perniagaan akan dilakukan secara terus dengan
agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia.
Namun, sekiranya pemohon mempunyai sijil letak jawatan pengarah
syarikat/tamat perniagaan yang dikeluarkan pihak Suruhanjaya
Syarikat Malaysia (SSM) bagi perniagaan yang dinyatakan, dokumen
letak jawatan/tamat perniagaan yang diterima untuk dimuatnaik atau
dikemukakan adalah dalam tempoh sehingga 28 Februari
2021.

14

Pemohon memiliki 2 atau lebih Perniagaan Milikan Tunggal/Perkongsian

Semakan maklumat perniagaan akan dilakukan secara terus dengan
agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia.
Namun, sekiranya pemohon mempunyai sijil letak jawatan pengarah
syarikat/tamat perniagaan yang dikeluarkan pihak Suruhanjaya
Syarikat Malaysia (SSM) bagi perniagaan yang dinyatakan, dokumen
letak jawatan/tamat perniagaan yang diterima untuk dimuatnaik atau
dikemukakan adalah dalam tempoh sehingga 28 Februari
2021.

15

Semakan rekod agensi mendapati jumlah pemilikan kenderaan
pemohon/pasangan melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan
rendah (B40)

– Dokumen penukaran hak milik kenderaan; atau
– Dokumen
penjualan/Pelupusan Kenderaan

16

Semakan rekod agensi mendapati jumlah pemilikan kenderaan anak
melebihi had kemampuan bagi
golongan berpendapatan rendah (B40)

– Dokumen penukaran hak milik kenderaan; atau
– Dokumen
penjualan/Pelupusan Kenderaan

17

Pemohon / Pasangan mempunyai Transaksi Pemilikan Hartanah/Pembelian
Saham Hartanah yang melebihi RM500,000

Tidak perlu sebarang pembuktian Pemilikan Hartanah/Pembelian Saham
Hartanah kerana semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi
yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan
Malaysia

18

Pemohon tidak menetap di Malaysia/bekerja/belajar
di Luar
Negara berdasarkan rekod agensi

Tidak perlu sebarang pembuktian menetap di Malaysia kerana semakan
akan dilakukan secara terus dengan agensi
yang telah dilantik
oleh Kementerian Kewangan
Malaysia

19

Permohonan dari Luar Negara secara dalam talian

– Penyata KWSP pemohon bagi tahun 2020 (jika terdapat potongan satu
bulan dalam tahun 2020, boleh dipertimbangkan); atau
– Penyata
Pendapatan Tahunan pemohon (EA / EC) tahun 2020 yang dikeluarkan
oleh majikan di Malaysia; atau
– Bil utiliti bagi tahun 2021
atas nama pemohon.

20

Semakan mendapati anak pemohon/pasangan
mempunyai pendapatan
yang tinggi

Tidak layak rayuan BPR 2021 kerana anak berpendapatan
tinggi
dan telah membuat tuntutan pelepasan cukai untuk ibu bapa.

21

Pemohon wujud sebagai pasangan di permohonan lain

Status Kahwin

– MyKAD Pemohon; dan
– Sijil/Surat
Pengesahan Perkahwinan (Jabatan
Agama Islam/Jabatan Pendaftaran
Negara/Majlis Anak Negeri Sabah/Pejabat Daerah Sarawak/Pejabat
Residen Sarawak/JAKOA/Ketua Peribumi@ Ketua Kaum selain
Kaum Iban)

Status Ibu Bapa Tunggal/Balu/Janda/Duda


Sijil/Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan
Agama Islam/Jabatan
Pendaftaran Negara/Majlis Anak Negeri Sabah/Pejabat Daerah
Sarawak/Pejabat Residen
Sarawak/JAKOA/Ketua Peribumi@ Ketua Kaum selain Kaum
Iban)
– Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak
dalam
permohonan)


22

Pemohon wujud sebagai anak di permohonan lain

Sijil Lahir
Pemohon

23

Pasangan wujud sebagai pemohon di permohonan lain

Status Kahwin

– MyKAD Pemohon; dan
– Sijil/Surat
Pengesahan Perkahwinan (Jabatan
Agama Islam/Jabatan Pendaftaran
Negara/Majlis Anak Negeri Sabah/Pejabat Daerah Sarawak/Pejabat
Residen Sarawak/JAKOA/Ketua Peribumi@ Ketua Kaum selain
Kaum Iban)

Status Ibu Bapa Tunggal/Balu/Janda/Duda


Sijil/Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan
Agama Islam/Jabatan
Pendaftaran Negara/Majlis Anak Negeri Sabah/Pejabat Daerah
Sarawak/Pejabat Residen
Sarawak/JAKOA/Ketua Peribumi@ Ketua Kaum selain Kaum
Iban)
– Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak
dalam
permohonan)


24

Pasangan wujud sebagai pasangan di permohonan lain

Status Kahwin

– MyKAD Pemohon; dan
– Sijil/Surat
Pengesahan Perkahwinan (Jabatan
Agama Islam/Jabatan Pendaftaran
Negara/Majlis Anak Negeri Sabah/Pejabat Daerah Sarawak/Pejabat
Residen Sarawak/JAKOA/Ketua Peribumi@ Ketua Kaum selain
Kaum Iban)

Status Ibu Bapa Tunggal/Balu/Janda/Duda


Sijil/Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan
Agama Islam/Jabatan
Pendaftaran Negara/Majlis Anak Negeri Sabah/Pejabat Daerah
Sarawak/Pejabat Residen
Sarawak/JAKOA/Ketua Peribumi@ Ketua Kaum selain Kaum
Iban)
– Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak
dalam
permohonan)


25

Pasangan wujud sebagai anak di permohonan lain

Sijil Lahir Pasangan

26

Anak telah membuat permohonan lain

Anak berkenaan tidak layak dipertimbangkan

27

Anak wujud sebagai pasangan di permohonan lain

Anak berkenaan tidak layak dipertimbangkan

29

Pemohon berstatus kahwin tetapi tiada maklumat pasangan

-MyKAD Pemohon; dan
– MyKAD / MyPR / MyKAS Pasangan; dan

Sijil/Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan
Agama Islam/Jabatan
Pendaftaran Negara/Majlis Anak Negeri Sabah/Pejabat Daerah
Sarawak/Pejabat Residen Sarawak/JAKOA/Ketua Peribumi @ Ketua Kaum
selain Kaum Iban)

30

Pemohon berstatus kahwin tetapi maklumat pasangan tidak lengkap

-MyKAD Pemohon; dan
– MyKAD / MyPR / MyKAS Pasangan; dan

Sijil/Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan
Agama Islam/Jabatan
Pendaftaran Negara/Majlis Anak Negeri Sabah/Pejabat Daerah
Sarawak/Pejabat Residen Sarawak/JAKOA/Ketua Peribumi @ Ketua Kaum
selain Kaum Iban)

31

Status perkahwinan perlu pengesahan

– MyKAD Pemohon; dan
– Sijil/Surat Pengesahan Perkahwinan
(Jabatan
Agama Islam/Jabatan Pendaftaran Negara/Majlis Anak
Negeri Sabah/Pejabat Daerah Sarawak/Pejabat Residen
Sarawak/JAKOA/Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban)

32

Tarikh Perceraian memerlukan Salinan Sijil Perceraian yang
dikeluarkan oleh Agensi Kerajaan

– Sijil/Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan
Agama
Islam/Jabatan Pendaftaran Negara/Majlis Anak Negeri Sabah/Pejabat
Daerah Sarawak/Pejabat Residen Sarawak/JAKOA/Tuai Rumah/Ketua
Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan
– Sijil Lahir Anak
(jika melaporkan maklumat anak
dalam permohonan)

33

Tarikh Kematian Pasangan memerlukan Salinan Sijil
Kematian
Pasangan

– Sijil Kematian Pasangan yang dikeluarkan oleh
JPN; dan

Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak
dalam
permohonan); atau
– Sijil Perkahwinan (pembuktian maklumat
pasangan
yang meninggal dunia)

35

Anak meninggal dunia

Anak berkenan tidak layak dipertimbangkan

36

Pemohon/pasangan penerima GKP

Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat perniagaan kerana semakan
akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh
Kementerian Kewangan Malaysia

37

Semakan rekod agensi mendapati pendapatan pemohon/pasangan melebihi
RM5,000 termasuk perniagaan


Dokumen Tamat Perniagaan dalam tempoh sehingga
28
Februari 2021

38

Semakan pendapatan yang dilaporkan pada borang melebihi kelayakan
pendapatan yang telah ditetapkan

-Slip gaji Mac/April 2021; atau
– Akuan pengesahan pendapatan.

39

Semakan pendapatan yang dilaporkan pada borang melebihi kelayakan
pendapatan yang telah ditetapkan
termasuk perniagaan

Pengesahan pendapatan

– Slip gaji Mac / April 2021;
atau
– Akuan pengesahan pendapatan

Pengesahan
pemilikan perniagaan

– Dokumen Tamat Perniagaan dalam
tempoh sehingga
28 Februari 2021

Cara Memohon


Untuk membuat permohonan rayuan BPR, terdapat 2 kaedah yang boleh
dilakukan iaitu:

Secara Online

 Layari portal rasmi BPR iaitu https://bpr.hasil.gov.my/.
 Log masuk dengan memasukkan no kad pengenalan dan klik butang ‘Semak.’
● Masukkan kata laluan dan klik butang ‘Log Masuk.’
● Mohon rayuan dengan memuat naik dokumen sokongan yang diperlukan.

Penghantaran Borang Rayuan BPR

 Borang Rayuan BPR 2021 boleh dihantar di Cawangan/Pusat Khidmat Hasil
(PKH) / Urban Transformation Centre (UTC) LHDNM yang berhampiran secara
janji temu.

Tarikh Pembayaran


Pemohon yang berjaya dalam permohonan rayuan BPR akan menerima pembayaran
BPR Tambahan dan BPR Fasa 3 pada Ogos 2021.

Pertanyaan Lanjut

Untuk pertanyaan lanjut mengenai rayuan BPR 2021, sila hubungi pihak
LHDNM di talian 1-800-88-2747 atau melayari laman web
https://bpr.hasil.gov.my/ untuk mendapat maklumat lanjut.

Kredit: Mingguankerja.my