Bantuan Komputer Riba, Tablet, dan Sambungan Data Untuk Murid Dari Kalangan Keluarga B40.CERDIK merupakan inisiatif
perintis tanggungjawab social korporat (CSR) oleh syarikat berkaitan kerajaan
(GLC) dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC) bertujuan untuk
menyediakan akses digital yang terdiri daripada computer riba, tablet, dan
sambungan data kepada murid-murid daripada keluarga berpendapatan
randah.


Inisiatif ini melibatkan sumbangan bernilai RM150 juta daripada 13
GLCs/GLICs mewakili syarikat dibawah Khazanah Nasional Berhad (“Khazanah”),
Yayasan Petronas, Permodalan Nasional Berhad (“PNB”), dan Kumpulan Wang
Simpatan Pekerja (“KWSP”).

CABARAN PENDIDIKAN


 1. Penutupan sekolah sejak pertengahan Mac 2020 telah mengganggu proses
  pembelajaran 4.9 juta murid-murid di seluruh negara. Walaupun
  pembelajaran dalam talian adalah suatu proses yang berterusan, penularan
  wabak COVID-19 jelas meningkatkan keperluan penggunaan teknologi
  digital.
 2. Namun, akses pendidikan dalam talian terbukti menjadi cabaran – hasil
  kaji selidik KPM yang melibatkan 900,000 murid menunjukkan 37% daripada
  mereka tidak mempunyai peranti yang sesuai di rumah. Pemilikan peranti
  yang rendah menjadikan pelaksanaan pembelajaran dalam talian agak
  mencabar.

tabung cerdik 

OBJEKTIF-OBJEKTIF CERDIK

CERDIK bertujuan untuk merapatkan jurang digital pembelajaran dalam norma
baru ini serta membolehkan akses pembelajaran kepada murid sekolah yang
memerlukan.

Empat objektif kami ialah:
 1. Untuk menyediakan peranti, akses dan sambungan data kepada murid
  sekolah yang terpinggir.
 2. Untuk membolehkan murid memperolehi pembelajaran dalam talian semasa
  penutupan sekolah dan juga pengalaman pembelajaran digital untuk masa
  depan apabila sekolah dibuka semula.
 3. Untuk merapatkan jurang pembelajaran antara mereka yang mampu membeli
  peranti digital dengan mereka yang tidak berkemampuan.
 4. Mempelopori model pembelajaran digital oleh KPM untuk penggunaan masa
  depan.

GARIS MASA

Komputer riba, komputer tablet, dan sambungan data akan diedarkan mulai
Februari 2021 sehingga selesai.

NEGERI MANA YANG TERPILIH

Buat masa ini, negeri-negeri terpilih adalah Kedah, Kuala Lumpur, Selangor,
Johor, Kelantan, Sabah, dan Sarawak. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
telah mengenal pasti negeri-negeri tersebut berdasarkan data penduduk B40 di
negara untuk membantu masyarakat miskin bandar dan luar bandar.

BAGAIMANA SEKOLAH DAN MURID TERPILIH


SEKOLAH :
● Pemilihan sekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) adalah
berdasarkan pendapatan isi rumah dan tahap akademik murid. 
 Sekolah-sekolah tersebut haruslah berada dalam kawasan yang mempunyai
capaian internet sedia ada,
● Serta berada dalam lingkungan jarak yang wajar antara satu sama lain bagi
memudahkan pelaksanaan program dan penyaluran khidmat sokongan.

PEMILIHAN MURID:
 Murid yang berkelayakan adalah mereka yang terpinggir dari kohort terpilih
oleh KPM (B40, ibu bapa tunggal, berkeperluan khas, Orang Asli),

● Dari isi rumah dengan pendapatan bawah RM4,849 / bulan, dan tidak mempunyai
akses pembelajaran atas talian pada masa ini.

PERANTI APA YANG AKAN DITERIMA

Sekolah terpilih akan menerima komputer riba (i3 atau setara) atau iPad.
Peranti ini akan dibekalkan dengan tempoh jaminan sekurang-kurangnya 12
bulan.

BAGAIMANA PERANTI AKAN DIEDARKAN


Prosedur bagi pinjaman peranti di bawah inisiatif CERDIK adalah mirip
kepada Skim Pinjaman Buku Teks. Pakej peranti dan sambungan data akan
disumbangkan kepada sekolah yang bertanggungjawab menguruskan pinjaman
kepada murid yang layak.

PERLUKAH IBU BAPA MEMBUAT PERMOHONAN
CERDIK merupakan projek rintis e-learning di mana peranti akan diedarkan
kepada murid-murid dari kohort terpilih di sekolah-sekolah terpilih oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), dan bukannya melalui proses
permohonan. Murid yang layak serta ibu bapa mereka akan dimaklumkan sebelum
tarikh pengagihan.

MAKLUMAT LANJUT RUJUK DISINI –
https://www.cerdik.org/ms/#