Bantuan Anak Pelihara RM250 Sebulan : Permohonan & Syarat Kelayakan

Bantuan Anak Pelihara adalah bantuan untuk keluarga yang memberikan jagaan kepada anak yang tidak mempunyai ibu bapa.

BAP ditetapkan pada kadar RM250 sebulan bagi setiap kanak-kanak, dengan maksimum RM500 sebulan jika keluarga pelihara merangkumi dua orang kanak-kanak atau lebih. Program ini dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat.

image 6 8
Bantuan Anak Pelihara RM250 Sebulan : Permohonan & Syarat Kelayakan 6

Tujuan Bantuan Anak Pelihara

Bantuan Anak Pelihara ini mempunyai beberapa tujuan utama, antaranya :

 1. Membantu Kanak-Kanak Kurang Bernasib Baik: Program ini bertujuan memberi bantuan kepada kanak-kanak yang berada dalam keadaan kurang bernasib baik, termasuk yatim atau yatim piatu.
 2. Menjaga Kesinambungan Kehidupan dalam Masyarakat: BAP dirancang untuk memastikan kanak-kanak tersebut terus dapat tinggal bersama keluarga pelihara mereka, tanpa perlu dipisahkan.
 3. Meringankan Tanggungan Keluarga Pelihara: Selain membantu kanak-kanak, BAP juga bertujuan untuk meringankan tanggungan kewangan keluarga pelihara yang dengan ikhlas menjaga mereka.
image 4 4
Bantuan Anak Pelihara RM250 Sebulan : Permohonan & Syarat Kelayakan 7

Kriteria Kelayakan Khusus Bantuan Anak Pelihara

BAP diberikan kepada keluarga pelihara yang memenuhi kriteria khusus berikut:

 1. Kanak-Kanak di Bawah 18 Tahun: Program ini tertumpu kepada kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun.
 2. Kanak-Kanak Tanpa Ibu Bapa: BAP diperuntukkan kepada kanak-kanak yang tidak mempunyai ibu bapa.
 3. Bukan Anak Angkat Mengikut Akta Pengangkatan 1952 atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952: Program ini adalah untuk kanak-kanak yang tidak diambil sebagai anak angkat di bawah undang-undang yang khusus.
 4. Kanak-Kanak dalam Penjagaan Mengikut Sebab-Sebab Khusus: Melibatkan kanak-kanak yang ditempatkan melalui Program Anak Pelihara JKM atau di bawah perintah Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001.

Cara Memohon Bantuan Anak Pelihara

Proses permohonan BAP melibatkan langkah-langkah mudah seperti berikut:

 1. Pengendalian Permohonan: Pemohon perlu mengemukakan permohonan di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara. Rujuklokasi Pejabat Kebajikan Daerah disini.
 2. Siasatan dan Penilaian Kelayakan: Setiap permohonan akan disiasat secara teliti untuk penilaian kelayakan bantuan. Ini dilakukan untuk memastikan bantuan disalurkan kepada mereka yang memerlukannya berdasarkan prinsip kelayakan.
 3. Dokumen Sokongan: Pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa ke pejabat, termasuk salinan Kad Pengenalan, salinan Sijil Kelahiran anak-anak, salinan penyata gaji, dan dokumen lain yang relevan.
jkm
Bantuan Anak Pelihara RM250 Sebulan : Permohonan & Syarat Kelayakan 8

Borang Yang Diperlukan

 1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan
 2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan

Program BAP adalah contoh nyata usaha kerajaan dalam membantu keluarga yang memelihara kanak-kanak kurang bernasib baik. Melalui proses permohonan yang telus, diharapkan bantuan dapat sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukannya.

Sumber : Portal Jabatan Kebajikan Masyarakat