Bantuan Kewangan RM1,000 Khas Sempena Aidilfitri Tahun 2021

 

 

 

Kerajaan Johor, Negeri Sembilan dan Selangor baru-baru ini telah mengumumkan
bahawa mereka akan memberi Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Sehingga RM1,000.
Berikut kami kongsikan senarai penerima bantuan, jumlah bantuan dan tarikh
penerimaan bantuan.

SENARAI PENERIMA BANTUAN</span ></b ></span >

 


Johor</b ></span >
 
Semua kakitangan awam dan penjawat
awam</span >
 
Negeri Sembilan</span >
 
●</span > </span >Kakitangan awam termasuk kakitangan badan berkanun dan pihak berkuasa
tempatan (PBT)
Selangor</span ></b ></span >
 

●</span > </span >Penjawat awam

●</span > </span >Anggota perkhidmatan Kerajaan Negeri (Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan
Negeri, Speaker, Timbalan Speaker, Ahli Dewan Undangan Negeri, Pengurusan
Tertinggi dan anggota perkhidmatan Kerajaan Negeri yang gajinya dibayar
Kerajaan Persekutuan.
●</span > </span >Pemimpin masyarakat [Pengurusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPPK),
Pegawai Perhubungan Kampung Baru/Bagan/Tersusun, Ketua Komuniti Indian dan
Penyelia Wanita Berdaya]

●</span > </span >Penggerak Belia Selangor (PeBS)

●</span > </span >Setiausaha MPPK dan petugas masjid (Nazir, Imam, Sial dan Bilal)</span >
 
JUMLAH BANTUAN YANG AKAN DITERIMA
</b >


TARIKH PEMBERIAN BANTUAN
</b >
Johor: 30 April 2021
Negeri Sembilan: 3 Mei 2021
Selangor: 19
Mei 2021</span ></b ></span >
 

 

SUMBER: Berita Harian & Utusan Malaysia & Mingguan Kerja</span >